خبرهای ویژه

چهارشنبه ۰۲ مهر ۱۳۹۹
» آرشیو » اقتصاد ورزش در سیاست‌گذاری‌های اقتصادی دولت مغفول مانده است

تاریخ انتشار : 1398/02/14 - 17:27

 کد خبر: 16216
 347 بازدید

اقتصاد ورزش در سیاست‌گذاری‌های اقتصادی دولت مغفول مانده است

یک متخصص مطالعات استراتژیک اقتصادی با تأکید بر ضرورت اعمال سیاست های حمایتی دولت از تولید کنندگان ورزشی و شرکت های خدماتی مرتبط گفت: جریان مالی اقتصاد زیر زمینی در ورزش ایران به نفع اقتصاد کشور نیست.

یک متخصص مطالعات استراتژیک اقتصادی با تأکید بر ضرورت اعمال سیاست های حمایتی دولت از تولید کنندگان ورزشی و شرکت های خدماتی مرتبط گفت: جریان مالی اقتصاد زیر زمینی در ورزش ایران به نفع اقتصاد کشور نیست.

دنیای سرمایه گذاری- علی کاشمری که دارای دکترای تخصصی اقتصاد مالی از  دانشگاه پوترا مالزی معتقد است: اتکا به اقتصاد ورزش نیازمند زیرساختهایی است که منظور از زیرساخت، فقط داشتن تجهیزات مدرن و ورزشگاه های مجهز نیست بلکه ایجاد بستری مناسب برای سوق دادن و تشویق سرمایه گذاران برای ورود به صنایع مختلف ورزشی است که خود منجر به ایجاد تجهیزات نیز می شود.

وی بر این باور است که ورزش تنها فعالیتهای باشگاهی نیست بلکه با صنایع مختلف عمرانی، خدماتی، تولیدی، پزشکی و تبلیغاتی تعامل مستقیمی دارد، بطوری که هر یک از این موارد به طور مجزا در حوزه ورزش قابلیت فعالیت وسیعی دارد که بهتر است بخش های خصوصی به آن وارد شوند. اگر حوزه ورزش حرفه ای، همواره منتظر نهاد های مختلف دولتی برای سرمایه گذاری باشد، هیچگاه نه استقلال خواهد داشت و نه وزنه موثری در اقتصاد خواهد شد، بلکه فقط عاملی هزینه بردار می شود که همه از آن توقع دارند.

این دبیر اسبق انجمن علمی اقتصاد، مالی و حسابداری (EFA) دانشگاه های جنوب شرق آسیا و عضو انجمن بین المللی اقتصاددانان ایران (IIEA) با این نگاه که در دنیا، وظیفه دولت در قبال صنایع ورزشی بیشتر حمایتی است تا سرمایه گذاری عقیده دارد: دولت و بخش خصوصی باید وارد بخش ورزش همگانی شوند چراکه این ورزش می تواند در بلند مدت بر رشد اقتصاد کلان جامعه تاثیر به سزایی داشته باشد.

کاشمری در گفت وگو با خبرنگار اقتصادی با انتقاد به جریان مالی اقتصاد زیرزمینی در ورزش ایران به ارائه راهکارهایی در این خصوص و نیز برای توسعه اقتصاد ورزش در کشور پرداخته که نظرات وی را در ادامه می خوانید.

 • اقتصاد ورزش: یک میان رشته ای نوین

تسنیم: اقتصاد ورزش چیست و چه حوزه ای از اقتصاد را در برمی گیرد؟ از کی این حوزه از اقتصاد جنبه مستقل یافته است؟

کاشمری: اگر چه فعالیت های اقتصادی مرتبط و یا ناشی از ورزش از دیرباز مورد توجه است ولی اقتصاد ورزش از جمله مباحث نوین میان رشته ای است. مطالعات علمی اقتصاد ورزش از دو جنبه به بررسی روابط پیچیده میان علل و معلول ها در این حوزه می پردازد که یکی تأثیر عوامل اقتصادی موثر بر عوامل ورزش و دیگری تأثیرات عوامل ورزشی بر عوامل اقتصادی است. بدین منظور متخصصان این دو رشته برای شناخت و تحلیل این عوامل، با یکدیگر تعامل و همکاری علمی کرده و با شناخت و فهم علمی و دقیق مسایل اقتصادی مرتبط با فعالیت های ورزشی به اقتصاد ورزش معنا می بخشند.

 • مقدار گردش مالی در حوزه ورزش، ارتباط مستقیمی با توسعه یافتگی کشور ها دارد
 • صنایع ورزشی یکی از 15 صنعت بزرگ انگلستان است
 • صنایع ورزشی در کشورهای پیشرفته سهم بالایی از درآمد در اقتصاد آن کشورها دارد
 • ورزش حرفه ای دیگر یک تفریح نیست، بلکه صنعتی پرسود با قابلیت بالا برای جذب سرمایه است

تسنیم: چه مقدار از گردش مالی اقتصادی جهان و به طور تقریبی کشورها به اقتصاد ورزش مرتبط است؟

کاشمری: مقدار گردش مالی در حوزه ورزش، ارتباط مستقیمی با توسعه یافتگی کشور ها دارد و در بین کشور ها خیلی متفاوت از یکدیگر است. بطور مثال در کشور انگلستان، صنایع ورزشی در بین 15 صنعت بزرگ آن کشور قرار گرفته است و در مقابل در بعضی کشور های توسعه نیافته، ورزش حتی به عنوان یک صنعت کوچک مولد نیز به شمار نمی رود. ولی آنچه مشخص است سهم بالای درآمد کشور های پیشرفته از صنایع ورزشی است. به عبارتی در دنیای آنها، ورزش حرفه ای دیگر یک تفریح نیست، بلکه صنعتی پرسود با قابلیت بالا برای جذب سرمایه است.

 • اتکا به اقتصاد ورزش به شرط وجود زیرساختهای لازم
 • ورزش تنها فعالیت های باشگاهی نیست بلکه با صنایع مختلف عمرانی، خدماتی، تولیدی، پزشکی و تبلیغاتی تعامل مستقیمی دارد
 • بخش خصوصی وارد حوزه ورزش شود
 • اتکا حوزه ورزش حرفه ای به سرمایه گذاری دولت آن= عدم استقلال، هزینه بر بودن، ایجاد توقع بالای از آن
 • در دنیا، وظیفه دولت در قبال صنایع ورزشی بیشتر حمایتی است تا سرمایه گذاری

تسنیم: آیا به حوزه ورزش در اقتصاد می توان اتکا کرد ؟

بله، البته به شرط وجود زیر ساخت های لازم در ورزش. در اینجا منظور از زیرساخت، فقط داشتن تجهیزات مدرن و ورزشگاه های مجهز نیست بلکه ایجاد بستری مناسب برای سوق دادن و تشویق سرمایه گذاران برای ورود به صنایع مختلف ورزشی است که خود منجر به ایجاد تجهیزات نیز می شود. باید توجه داشت که ورزش تنها فعالیت های باشگاهی نیست بلکه با صنایع مختلف عمرانی، خدماتی، تولیدی، پزشکی و تبلیغاتی تعامل مستقیمی دارد، بطوری که هر یک از این موارد به طور مجزا در حوزه ورزش قابلیت فعالیت وسیعی دارد که بهتر است بخش های خصوصی به آن وارد شوند. اگر حوزه ورزش حرفه ای، همواره منتظر نهاد های مختلف دولتی برای سرمایه گذاری باشد، هیچگاه نه استقلال خواهد داشت و نه وزنه موثری در اقتصاد خواهد شد، بلکه فقط عاملی هزینه بردار می شود که همه از آن توقع دارند. در دنیا، وظیفه دولت در قبال صنایع ورزشی بیشتر حمایتی است تا سرمایه گذاری.

 • ورود بخش خصوصی و دولتی به بخش ورزش همگانی
 • سرمایه گذاری دولت بر تیمهای ورزشی و سرمایه گذاری ملی برای کسب انواع مدالهای جهانی

اما بخش دیگری از ورزش که می تواند در بلند مدت بر رشد اقتصاد کلان جامعه تاثیر به سزایی داشته باشد، ورزش در سطح عمومی است. بدین منظور هر دو بخش خصوصی و به ویژه دولتی می توانند در بخش های ورزش همگانی برای مردم فعالیت کنند. ورزش کردن بلاخص ورزش های گروهی از جمله عوامل موثر بر افزایش کیفیت نیروی کار است که در بلند مدت تاثیرات مطلوبی را بر رشد اقتصادی خواهد داشت. این سرمایه گذاری ها می تواند در سطح مدارس و محله ای از طرف دولت و یا بخش های ذینفع خصوصی انجام شود.

مورد دیگری که می تواند به طور غیر مستقیم رشد اقتصادی را به همراه داشته باشد، سرمایه گذاری دولت بر تیم های ورزشی ملی و یا به عبارتی سرمایه گذاری ملی برای کسب انواع مدال های جهانی است. در این حالت در کنار گسترش فعالیت های اقتصادی ناشی از ورزش، تبلیغات مثبت وسیعی برای کشور می شود. مسلما به ازای هر مدال و پخش خبرهای موفقیت در فضای بین المللی، فرصت و تمایل ورود سرمایه گذاران خارجی به بازار ورزش کشور و حتی دیگر بازار ها فراهم می شود.

 • مسابقات ورزشی جهان افزایش دهنده گردش مالی و سرمایه گذاری در کشور میزبان و زمینه ساز تداوم آن در آینده
 • پیش بینی شده که برزیل حدود 11 بیلیون دلار از این دوره بازی ها درآمد خواهد داشت

تسنیم: برگزاری مسابقاتی مانند جام جهانی، المپیک و…، معمولا چه میزان عایدی نصیب میزبانان آنها می کند؟ این عایدی بیشتر از چه محلی است، گردشگردی و… یا سایر موارد؟

کاشمری: اینگونه مسابقات، گردش مالی و سرمایه گذاری های داخلی و خارجی را در بخش ورزش و دیگر بخش های مرتبط با آن در یک دوره کوتاه مدت افزایش می دهد و می تواند زمینه ساز ادامه این روند در آینده باشد. کشور های میزبان با دریافت وام های جهانی مربوط به این بازیها و دیگر سرمایه گذاری ها می توانند هزینه بازی ها را تامین کنند و محل اجرای فعالیتی در کشور خود باشند که قابلیت جذب علاقه مندان بسیاری را از اقصی نقاط دنیا دارد. جذب توریست، فروش پخش مسابقات، معاملات بین باشگاهی، تبلیغات، فروش محصولات ورزشی از جمله موارد درآمد زای مهم در این قبیل مسابقات هستند که هر کدام شامل زیر بخش های مختلف اقتصادی است و می تواند اقتصاد کشور میزبان را به اقتصاد کشور های توسعه یافته و در حال توسعه متصل سازد. به عنوان مثال برای کشور برزیل پیش بینی شده بود که در دوره بازی ها حدود ده ها هزار توریست به این کشور وارد می شود و این تعداد به تنهایی می تواند میلیون ها دلار را به بخش مواد غذایی کشورشان وارد کند، همچنین تخمین شده بود که برزیل حدود 11 بیلیون دلار از این دوره بازی ها درآمد خواهد داشت.

* تلاش دانشگاههای معتبر جهان برای پیوند دانشجویان علوم اقتصادی با ورزش

تسنیم: آیا اقتصاد ورزش به طور تخصصی جنبه علمی و دانشگاهی یافته؟ اشاره به آن در ایران و خارج از کشور.

بله، در بسیاری از دانشگاه های معتبر دنیا درس اقتصاد ورزش ارائه می شود، همچنین نشریاتی علمی تخصصی نیز هستند که فقط در این حوزه به انتشار مقالات می پردازند. در ایران هم دانشجویان تربیت بدنی می توانند دروس اقتصادی را مطالعه کنند ولی به نظرم لازم است تا این دانشجویان بیشتر کتاب هایی در زمینه تجارت مطالعه کنند تا بتوانند راهکارهای آن را به طور عملی در فضای کسب و کار ورزشی به اجرا درآورند.

از طرفی آنچه که در بیشتر دانشگاه های دنیا مورد توجه است خود فعالیت های ورزشی است. در دانشگاه های متعبر دنیا، دانشجویان را به انجام فعالیت های ورزشی گروهی به منظور تربیت نیروهای انسانی سالم با مهارت انجام کار گروهی تشویق می کنند و امکانات لازم را در اختیارشان قرار می دهند. حتی بعضا فراتر عمل کرده و بر اساس کار آینده دانشجویان رشته های مختلف، رشته های ورزشی خاصی را به آنها پیشنهاد می کنند؛ به عنوان مثال در بعضی از دانشگاه های جنوب شرق آسیا به دانشجویان دکتری علوم اقتصادی پیشنهاد می کردند تا ورزش های گلف و سوارکاری را در دانشگاه فرا بگیرند تا از این طریق بتوانند در آینده با سرمایه داران اروپایی و آمریکایی که علاقه مند به این رشته ها هستند ارتباط دوستانه ورزشی برقرار کنند.

 • ضرورت ورود ورزشکاران به شاخه های مختلف اقتصادی ورزشی در قالب شرکت های رسمی تولیدی و خدماتی
 • بهترین گزینه ها برای سرمایه گذاری در ورزش حرفه ای، ورزشکاران پیشکسوت و بازنشسته ای هستند

تسنیم: راهکارهای شما برای ورود جدی تر به اقتصاد ورزش در ایران چیست؟

کاشمری: اول ورود ورزشکاران به شاخه های مختلف اقتصادی ورزشی در قالب شرکت های رسمی تولیدی و خدماتی است که می تواند کمک موثری را به رشد این بخش و نهایتا رشد اقتصادی داشته باشد. بهترین گزینه ها برای سرمایه گذاری در ورزش حرفه ای، ورزشکاران پیشکسوت و بازنشسته ای هستند که به طور مشارکتی با افراد تحصیل کرده و آشنا به علوم روز اقدام به ایجاد صنایع مختلف ورزشی کنند. در چنین حالتی استفاده همزمان علم و تجربه می تواند وضعیت اقتصادی در ورزش را بهبود بخشد.

 • ضرورت تشویق ورود سرمایه به بخشهای مولد بازار به جای ورود بخشهای زیرزمینی در حوزه ورزش
 • جریان مالی اقتصاد زیرزمینی در ورزش ایران که اصلا به نفع اقتصاد حوزه ورزش آن  نیست
 • حمایت و سرمایه های بخش دولتی و خصوصی در شهرهای بزرگ متمرکز نشود
 • ایجاد مراکز ورزشی به ویژه ورزش های گروهی در مناطق کوچک باعث ایجاد اشتغال، تولید ارزان  و کشف استعداد های جدید در آن مناطق و به تبع آن رشد اقتصادی منطقه است

سپس سیاست های حمایتی دولت از تولید کنندگان ورزشی و شرکت های خدماتی مرتبط است که می تواند از طریق یکسری تسهیلات خاص باشد. این حالت می تواند مشوق ورود سرمایه به بخش های مولد بازار باشد تا ورود آن به بخش های زیرزمینی. در اغلب کشورها، درآمد های حاصل از دلالی و گمبلینگ تحت قالب شرکت های رسمی بدست آمده و دولت مالیات زیادی از آنها اخذ می کند، اما در بعضی کشور ها از جمله ایران این چنین جریان مالی در یک اقتصاد زیرزمینی شکل می گیرد که اصلا به نفع اقتصادی حوزه ورزش نیست.

دیگر آنکه هر دوی دولت و بخش خصوصی، حمایت و سرمایه های خود را فقط در شهر های بزرگ متمرکز نکنند. می توان شهرک های خاصی را برای تمرکز حوزه های اقتصادی ورزشی در نقاط مختلف کشور در نظر گرفت که هر یک به مرور زمان به یک پایگاه ورزشی خاص تبدیل شود. ایجاد مراکز ورزشی به ویژه ورزش های گروهی در مناطق کوچک باعث ایجاد اشتغال، تولید ارزان  و کشف استعداد های جدید در آن مناطق و به تبع آن رشد اقتصادی منطقه است.


برچسب ها :
دسته بندی : آرشیو , دنیای ورزش
ارسال دیدگاه

-- بارگیری کد امنیتی --