سهم چشمگیر شرکت صنایع پتروشیمی خلیج‌فارس از بازار سرمایه

شرکت صنایع پتروشیمی خلیج‌فارس به عنوان بزرگ‌ترین مجموعه پتروشیمی در سطح کشور با اعتقاد بر چشم‌انداز ترسیمی بیست‌ساله جمهوری اسلامی ایران در افق ۱۴۰۴ هجری شمسی، جهت تحقق این چشم‌انداز، در راستای توسعه پایدار صنعت پتروشیمی؛ برنامه، اهداف و استراتژی‌های خود را به عنوان یک عضو در قالب برنامه استراتژیک پنج‌ساله از سال ۱۳۹۳ به اجرا گذاشته است.

سهم چشمگیر شرکت صنایع پتروشیمی خلیج‌فارس از بازار سرمایه

شرکت صنایع پتروشیمی خلیج‌فارس به عنوان بزرگ‌ترین مجموعه پتروشیمی در سطح کشور با اعتقاد بر چشم‌انداز ترسیمی بیست‌ساله جمهوری اسلامی ایران در افق ۱۴۰۴ هجری شمسی، جهت تحقق این چشم‌انداز، در راستای توسعه پایدار صنعت پتروشیمی؛ برنامه، اهداف و استراتژی‌های خود را به عنوان یک عضو در قالب برنامه استراتژیک پنج‌ساله از سال ۱۳۹۳ به اجرا گذاشته است. 

این شرکت همواره سعی کرده تا در راستای ایجاد شفافیت بیشتر و واقعی‌سازی ارزش دارایی‌های سهامداران، با بازار سرمایه تعامل مطلوبی داشته باشد و در همین راستا طی سال‌های 1397 و 1398 سه شرکت پتروشیمی پارس، پتروشیمی نوری و پتروشیمی شهید تندگویان را وارد بازار بورس کرده است.