فراخوان ثبت ایده

جـشنواره‌ اسـتارپـوزال بـراي نخسـتین بـار در سـال 1398 بـه هـمت پـارك عـلم و فـناوري دانـشگاه تـربیت مـدرس بـا هـدف تـبدیل پـروپـوزال‌هـا و تحقیقات دانـشجویی انـجام شـده در دانـشگاه هـاي سـطح کشور بـه پـروژه‌هـاي داراي قـابلیت تـجاري‌سـازي و اتـصال مجـدد حـلقه‌ جـدامـانـده‌ صـنعت بـه دانـشگاه شکل گـرفـته ‌اسـت.

فراخوان ثبت ایده

به گزارش دنیای سرمایه گذاری، جشنواره‌ اسـتارپـوزال بستری برای اجـتماع و رشـد دانـشجویان، اسـاتید و دانـش آمـوخـتگان دغـدغـه‌مـندي اسـت که عـلاقـه‌مـند بـه کارآفـرینی بـوده و طـرح‌هـاي پـژوهشی قـابـل تجاري‌سازي دارند. 

دومین دوره این جـشنواره بـا هـدف تـعریف و هـدایت پـروپـوزال‌هـا و پـایان‌نـامـه ‌های کارشـناسی ارشـد و رسـالـه دکتري دانـشجویان سـراسـر کشور بـا رویکرد رفـع نیازهـاي داخـل، تـجاري‌سـازي و شکل‌گیري کسب و کارهاي دانش‌بنیان  توسط شرکت رادمین، کارگزار پارک علم و فناوری دانشگاه تربیت مدرس در سال1399 برگزار می‌شود.

دبیرخانه­ دومین دوره­ جشنواره­ ملی استارپوزال (کارآفرین دانشگاهی) اعلام­ کرد، فراخوان جذب ایده، طرح و پروپوزال­‌های شما عزیزان از تاریخ یکم شهریورماه آغاز خواهد شد. یکی از نیاز‌های بنیادین هر کشور و جامعه‌ای برای پیشرفت و رشد مطلوب ایجاد زنجیره‌ای محکم میان دانشگاه و صنعت می باشد.

جشنواره ملی کارآفرین دانشگاهی پذیرای دو گروه از تیم‌هـای دانـشگاهی می‌باشد. تیم‌هایی متشکل از اسـاتید و دانـشجویان که در حال کار و تحقیق بر پایان نامه یا پروپوزال می باشند و دانشجویان و اساتیدی که در ابتدای تبدیل طرح تحقیقاتی خود به یک طرح فناورانه بوده و در آغاز راه کارآفرینی قرار دارند.

پیش از هر اقدامی لازم است که معضلات، نقاط ضعف و قوت بررسی شوند تا بتوان مطلوب ترین برنامه را برای پیشبرد اهداف تدوین و تهیه کرد و بالطبع دید بهتر و گسترده‌تری  نسبت به جریان کارآفرینی پیدا کرد. به همین علت در طی برگزاری جشنواره با برگزاری وبینارهای آموزشی متعدد، کارگاه‌های آموزشی و مشاوره‌ای با حضور مجرب ترین اساتید و مشاوران در کنار تیم‌های پذیرفته شده خواهیم بود.

مخاطبان جشنواره استارپوزال از گروه‌های مختلفی اعم از مدیران و راهبران شرکت‌ها، دانشجویان مقاطع تحصیلی متفاوت، افراد خلاق و علاقمند به حوزه کارآفرینی، افراد صاحب ایده، شرکت‌هایی که به دنبال جذب منابع انسانی هستند، سرمایه گذاران در حوزه کارآفرینی و شتاب‌دهنده‌ها تشکیل شده است.

دومین جشنواره ملی کارآفرینی دانشگاهی با بیش از 200 میلیون تومان جایزه نقدی نسبت به سایر جشنواره­های هم­تراز دانشجویی خود منحصر به فرد می باشد.

رویداد ملی کارآفرین دانشگاهی در برگیرنده حوزه های متعددی به شریح ذیل است:

واجدین شرایط از تمامی دانشگاه­ها  و در تمامی رشته‌های پزشکی، فنی و مهندسی، علوم انسانی، مالی و صنایع غذایی، آموزش و محیط زیست می­توانند در این جشنواره شرکت کنند.