خبرهای ویژه

شنبه ۲۹ شهریور ۱۳۹۹
» آرشیو » نگران آینده هستم/روزهای سخت و دشواری در انتظارمان میباشد

تاریخ انتشار : 1397/10/12 - 13:37

 کد خبر: 15021
 295 بازدید

واکنش سبزعلیپور نسبت به بودجه پیشنهادی سال ۹۸ دولت

نگران آینده هستم/روزهای سخت و دشواری در انتظارمان میباشد

همانطور که سال گذشته اعلام کردم که بواسطه مشکلات و گرانی ها (سال ۹۷ اشک همه در خواهدآمد) مجدداً تأکید میکنم که سال آینده، سال بسیار سخت و دشوار خواهد بود و به همین خاطر مشکلات و سختی های سه ماه پایانی امسال و همچنین شش ماهه اول سال ۹۸ کمر ملت را خم خواهد کرد!!

 گزارش اختصاصی دنیای سرمایه گذاری ؛محمدرضا سبزعلیپور اقتصاددان و رئیس مرکز تجارت جهانی ایران در میزگردی تحت عنوان “واکاوی مشکلات اقتصادی ایران ۳نسبت به بودجۀ تنظیمی دولت برای سال ۱۳۹۸ واکنش نشان داد و گفت: بودجه به سندی اطلاق میشود که درآمدها و هزینه‌ها را برمبنای اعداد و ارقام تعریف و به اهداف معین ارتباط میدهد. در یک بررسی جامع میتوان اذعان کرد که نظام بودجه ریزی و بودجه ‌بندی بعنوان یک ابزار مهم، حساس و ضروری جهت برنامه ریزی دولت برای اداره بهینۀ کشور محسوب میشود که دهها سال پیش تاکنون مراحل و تحولات مهمی را پشت سر گذاشته و امروزه بصورت یک نظام پیچیده فنی و مالی درآمده است.

امروزه بودجه، منعکس کننده انواع برنامه‌ریزیهای سیاسی، اقتصادی، نظامی، عمرانی، اجتماعی و فرهنگی جامعه است. از طرفی چون مسلم شده که توسعه امری یک بعدی نبوده و توسعه اقتصادی میتواند به توسعه سیاسی، نظامی، عمرانی، اجتماعی و فرهنگی نیز بیانجامد، پس مهمترین عامل در وقوع این امور، گزینش درست اهداف، استراتژیها و نهایتاً رسالتهای سیستم برنامه ها وطرحهای بودجه است.

وی در ادامه افزود: برنامه و بودجه و نحوۀ بودجه ریزی و بودجه بندی امر بسیار مهم و پر اهمیتی در کشور میباشد و اهداف و کاربردهای مختلفی در تنظیم، تصویب، اجرا و کنترل سیاستهای دولت و سازمانها را برعهده دارد. در مرحله اول، بودجه چارچوبی را برای تنظیم سیاستهای دولت و سازمانها فراهم میکند و در مرحلۀ دوم یعنی زمانِ تصویب، بودجه وسیلۀ کنترل قانونی دخل و خرج دولت و هزینۀ دستگاههای وابسته به بودجۀ دولتی میباشد. در مرحله اجرا هم، بودجه بندی راهنمای مدیران در اجرای سیاستهای تدوین شده است و در نهایت بودجه بندی مهمترین ابزار کنترل و نظارت بر عملکرد دولت و سازمانها محسوب میشود. بنابراین اهداف و مقاصد بودجه بندی را در سطح کلان (دولت) که قابل تصمیم به سطوح سازمانی نیز میباشد را میتوان بشرح زیر بیان کرد:

الف-  بودجه ابزار و وسیلۀ مهمی برای تدوین و تنظیم برنامه های دولت و سازمانها میباشد.

ب-  بودجه وسیلۀ اخذ مجوز قانونی برای فعالیتهای دولتها و سازمانها است.

ج-  بودجه راهنمای اجرای سیاستهای دولتی و سازمانها است.

د-  بودجه محکمترین و قویترین وسیلۀ کنترل قوه مجریه توسط قوه مقننه و وسیله آگاهی و اطمینان مردم از مصرف صحیح و قانونی درآمدهای دولت میباشد.

علیپور اظهار داشت: مهمترین اهدافِ دولتها، رسیدن به رشد اقتصادی و فراهم آوردن خدمات عمومی مطلوب و تحقق عدالت اجتماعی است. برای تحقق این اهداف باید وظایف دولتها در کنار وظایف مردم و نهادهای عمومی و غیردولتی بطور شفاف مشخص شوند تا برای تحقق اهداف بنحو اَحسن برنامه­ریزی شود. برای محقق شدن برنامه ­ها، باید بودجه ­ریزی درستی انجام شود و با تخصیص منابع، وظایف دولتها از قوه به فعل و بمرحله اجرا درآید. بودجه بعنوان برنامه‌ مالی دولتها، نقش بسیار مهمی در توسعه اقتصادی کشورها دارد.

در همین راستا هدف اصلی نظام های بودجه ‌بندی، پاسخگویی و ارزیابی عملکرد دولتها میباشد که این هدف در نظام “بودجه ‌ریزی عملیاتی” در قالب سه معیار (کارآیی، اثربخشی و صرفه اقتصادی) نمایان میشود تا بدین ترتیب دولتها را در جهت تحقق اهدافشان یاری رساند.

وی با اشاره به دخالت بیش از حد دولت ایران در اقتصاد تأکید کرد: همچنانکه بارها و به کررات عرض کرده ام، نظرباینکه حجم دخالت دولت در اقتصاد ایران بیش از کشورهای توسعه یافته و در حال توسعه میباشد، از همین رو اهمیت لایحۀ بودجه و نحوۀ تنظیم آن نیز در مقایسه با این کشورها دوچندان احساس میشود. در این ارتباط باید اذعان کرد که درمان مشکلات و بیماری های اقتصاد ایران از جمله رکود، تورم، بیکاری، حجم زیاد نقدینگی، کاهش بهره وری و رشد پایین اقتصادی را باید در سند بودجه و نحوه بودجه ریزی جستجو کرد. زیرا دولتها باید اعداد و ارقامی را در بودجه تنظیم کنند که واقعی باشد و امکان تحقق آنها در عالم واقعیت وجود داشته باشد اما متأسفانه بعضاً شاهد این حقیقت هستیم که اعداد ارائه شده در لایحه بودجه دولت واقعی نیستند.

ضمناً لازم به ذکر است که اعداد و ارقام ارائه شده در بودجه بسیار مهم بوده و در زندگی تک تک مردم ایران تأثیرگذار و نقش حیاتی را بازی میکند پس چنانچه این اعداد غیر واقعی بوده و در طی سال تحقق نیابند، باید منتظر مشکلات پیش بینی نشده ای در تمامی سطوح کشور علی الخصوص در بطن زندگی مردم باشیم. از همین رو چشم تک تک آحاد مردم از صاحب نظران و مدیران ارشد و برجسته سیاسی، اقتصادی، نظامی، عمرانی، اجتماعی و فرهنگی کشور گرفته تا مردم کوچه و بازار، چشم و امیدشان به بودجۀ تنظیمی دولت میباشد تا از این طریق بفهمند که اوضاع کشور و زندگی شان در سال آینده به چه شکلی خواهد و باید منتظر چه وضعیت و عاقبتی باشند؟ بقول معروف سالی خوش در انتظارشان میباشد و یا سالی تیره و تار؟!!

این اقتصاددان با اشاره به بودجۀ تنظیمی سال ۹۸ دولت اظهار داشت: باز هم همچون سالهای گذشته متأسفانه لایحۀ بودجه سال ۹۸ نیز نگران کننده بوده و از قد و قوارۀ قابل قبولی برخوردار نیست و درست عین بودجه سال ۹۷ بسیار ناپخته تنظیم شده است!!

فلذا با کمال تأسف مجدداً باید عرض کنم تنها خبری را که لایحه بودجه ۹۸ نوید میدهد این است که دولت با این نوع بودجه بندی باز هم به بیدار کردن دیو خفتۀ تورم، تشدید رکود همه جانبه، افزایش نرخ بیکاری، رشد قیمت ارزهای خارجی و کاهش ارزش پول ملی، همچنین کوچکتر شدن سفرۀ مردم و افزایش نارضایتی در جامعه دامن خواهد زد!!! این در حالیست که دولت محترم باز هم در تنظیم بودجه ۹۸ اصلی و ابدا به میزان تحقق بودجه طی سالهای اخیر توجهی نکرده و با توجه به شرایط بد اقتصادی این ایام و وجود جنگ اقتصادی و همچنین تحریمهای اِعمال شده همه و همه موجب خواهند شد تا تحقق درآمدهای بودجه در سال ۹۸ نیز دوباره زیر سوال برود و کسری بودجه در راه باشد.

علیپور اظهار نمود: در لایحه بودجه ۹۸ نیز همچون لایحه بودجه سال ۹۷ نکات مبهم، خام و ناپخته و سوال برانگیز متعددی وجود دارد که همین اما و اگرها و اعداد و ارقام مبهم و سوال برانگیز، باز هم آیندۀ زندگی مردم و همچنین گذرانِ امورات و اداره کشور در سال آتی را با ابهام و اما و اگر روبرو کرده است.

بطور مثال:

متن کامل لایحه بودجه سال ۱۳۹۸ کل کشور با مجموع منابع ۱۷۰۳ هزار میلیارد تومان و بودجه عمومی با رقمی بالغ بر ۴۷۸ هزار میلیارد تومانی منتشر شد؛ بودجه پیشنهادی دولت برای سال آینده در بخشهایی همچون بودجه دفاعی کشور و سهم صندوق توسعه ملی از درآمد نفت با کاهش و در بخش نهاد رئیس جمهوری با افزایش مواجه بود.

در همین راستا کل بودجه سال ۹۸ کشور ۱۷۰۳ هزار میلیارد تومان برآورد شده که در مقایسه با بودجه سال ۹۷ (۱۱۹۴ هزار میلیارد تومان) حدود ۶۰۰ هزار میلیارد تومان حجیم تر شده و همچنین بودجه عمومی دولت در سال ۹۸ رقمی بالغ بر ۴۷۸ هزار میلیارد تومان پیش بینی گردیده که باز هم نسبت به بودجه عمومی سال ۹۷ (حدود ۴۲۴ هزار میلیارد تومان) بیش از ۵۰ هزار میلیارد تومان افزایش پیدا کرده است.!!

نکته مهم و ابهام برانگیز این است که در این اوضاع وانفسا و بحرانی و با وجود اقتصاد بیمار و نابسامان که روز به روز راکدتر هم میشود و با عنایت به آغاز جنگ اقتصادی غرب با ایران و همچنین اِعمال مجدد تحریمهای همه جانبه برعلیه کشورمان، حجیم تر شدن بودجه آنهم به میزان۶۰۰ هزار میلیارد تومان و افزایش حدود ۵۰ هزار میلیارد تومانی بودجه عمومی دولت چه معنا و مفهومی دارد که بطور قطع عواقب و تبعات نگران‌ کننده‌ و جبران ناپذیری برای جامعه و اقتصاد ایران در پی خواهد داشت.!!

از دیگر نکات مبهم و برجستۀ لایحه بودجه سال ۹۸ تعیین نادرست قیمت نفت و نرخ دلار میباشد، یعنی محاسبه ۵۴ دلار برای هر بشکه نفت و نرخ ۵۸۰۰ تومان برای هر دلار!! البته روی نرخ پیشنهادی دلار در لایحه بودجه بحثها و اعداد متعددی مطرح میباشد و در جای دیگر نرخ ۶۰۰۰ تومان بابت هر دلار اعلام شده است، لکن ما مبنای قیمت را همان ۵۸۰۰ تومان میگذاریم اما این در حالیست که سال گذشته وقتی نرخ دلار در بازار آزاد ۳۳۰۰ تومان بود، دولت نرخ دلار را در لایحه بودجه ۹۷ مبلغ ۳۵۰۰ تومان تعیین کرد و همین ۲۰۰ تومانی که بیشتر نرخ گذاری شد موجب گردید تا بازار ارز آرام آرام ملتهب و نرخ دلار سیر تند صعودی به خود بگیرد، بطوریکه از پاییز ۹۶ (یعنی بعد از تصویب بودجه در مجلس) تا تابستان ۹۷ نرخ دلار در بازار آزاد از ۳۳۰۰ تومان تا حدود ۲۰ هزار تومان رشد قیمت پیدا کرد و اقتصادِ کشور را بیش از پیش نابسامان و زندگی و معیشت مردم را بحرانی کرد!!

حال با افزایش ۲۵۰۰ تومانی نرخ دلار در بودجۀ سال ۹۸ نسبت به بودجه سال ۹۷، خدا میداند که چه اتفاقات بدی در ماههای پایانی سالجاری و همچنین سال آینده رخ خواهد داد و تا چه مقدار نرخ دلار و نرخ تورم رشد خواهد کرد و روزگار مردم را سیاه خواهد نمود.!!         

بحث اصلی این است که آیا دولتمردان فی الواقع از این واقعیت آگاه نیستند که با افزایش نرخ ارز در بودجه سال آینده، به زبان بی زبانی افزایش نرخ دلار طی ماههای گذشته در بازار آزاد را تأیید و تثبت میکنند؟ اینجانب صراحتاً اطمینان میدهم که اگر نرخ ۵۸۰۰ تومانی بابت هر دلار در مجلس تصویب شود بطور قطع بازار آزاد ارز از این قیمت متأثر خواهد شد و باز هم سیر صعودی را در پیش خواهد گرفت و باید منتظر افزایش بیش از پیش نرخ ارز در بازار آزاد باشیم.!!

اعتقاد بنده بر این است این نرخی که دولت بابت نفت و دلار در بودجه سال ۹۸ تعیین کرده و این نوع قیمت‌ گذاری که انجام داده از پایه و اساس غلط و اشتباه میباشد و این روندی که در پیش گرفته شده قطعاً کشور را با بحران مواجه و اقتصاد را نابسامان تر و سایه تورم سنگین را بر سر مردم بیشتر از گذشته حاکم خواهد کرد!!

و اما درخصوص قیمت نفت که در بودجۀ سال ۹۸ بابت هر بشکه رقم ۵۴ دلار در نظر گرفته شده، محاسبات غلط و نادرستی صورت گرفته است. زیرا وقتیکه قیمت هر بشکه نفت برنت در پایان معاملات روز جمعه ۷ دیماه حدود ۵۳ دلار و ۹۲ سنت بوده و این در حالیست که قیمت سبد نفتی اُوپک همیشه چیزی حدود ۲ دلار پایین تر از قیمت نفت آمریکا میباشد، پس با این حساب، قیمت سبد نفتی اُوپک و همچنین قیمت نفت ایران در حال حاضر باید چیزی حدود ۵۲ دلار باشد. حال وقتیکه قیمت نفت ایران در این ایام حدود ۵۲ دلار میباشد و با دلیل و سند پیش بینی میشود که قیمت نفت در ماههای آتی سال ۹۷ و بطور قطع در سال آینده کاهش داشته باشد، پس چطور دولت محترم به این نتیجه رسیده که با قیمت فعلی بازار میتواند بودجه سال ۹۸ را با قیمت هر بشکه ۵۴ دلار محقق و در طی سال آینده کسری بودجه هم نداشته باشد؟

از همین رو باتوجه به کاهش میزان صادرات نفت بدلیل تحریمهای اعمال شده و همچنین جلوگیری آمریکائی ها از بازگشت ارز حاصل از فروش نفت به کشور و نهایتاً کاهش روز به روز قیمت نفت، به جرأت تأکید میکنم که بودجه سال ۹۸ بطور کامل محقق نخواهد شد و قطعاً دولت با کسری شدید بودجه مواجه خواهد شد.!! که باز بدلیل بی پولی دولت، حتماً خیلی از امورات و کارهای کشور بلاتکلیف و نیمه کاره رها خواهد شد که به همین خاطر خدا به داد مردم برسد، زیرا فشار بی پولی دولت در طی سال آینده باز هم به مردم عزیزمان منتقل خواهد شد.!!

سبزعلیپور بطور گذرا به بخشهای دیگر بودجه اشاره کرد و گفت: متأسفانه بودجه دفاعی کشور بی حساب و کتاب تقریباً به نصف کاهش پیدا کرده!! در کمال تعجب سهم شرکتهای دفاعی و امنیتی در بودجه ۱۲۰۰ هزار میلیارد تومانی شرکتهای دولتی فقط ۱٫۵ درصد تعیین شده است!!

* بودجه دفاعی کشور در سال ۹۸ مربوط به نیروهای مسلح اعم از ارتش، سپاه، نیروی انتظامی و نهادهای امنیتی در فصل «امور دفاعی» و «حفظ و نظم امنیت عمومی» ۵۱ هزار میلیارد تومان پیش بینی شده و این در حالیست که بودجه نیروهای مسلح و امنیتی در سال ۹۷ حدود ۶۱ هزار میلیارد تومان بود که این عدد در لایحه ۹۸ بیش از۱۰ هزار میلیارد تومان کاهش یافته است!!

* دولت در لایحه بودجه ۹۸ برآورد کرده که حدود۵۰ هزار میلیارد تومان از محل فروش اوراق قرضه، برای خود تأمین مالی کند و از طرفی دیگر پیش بینی کرده تا حدود۳۰ هزار میلیارد تومان هم بابت تسویه اصل و سود اوراقی که در سالهای قبل فروخته و امسال سررسید شده اند، پرداخت کند!! استحصال و پرداخت چنین اعداد و ارقام نجومی چندان آسان نیست و بطور قطع دولت توان انجام چنین کاری را در سال ۹۸ نخواهد داشت!!

* در لایحه بودجه ۹۸ منابع حاصل از اجرای هدفمندی یارانه ‌ها مبلغی معادل ۱۴۲ هزار میلیارد تومان برآورد شده است!! این در حالیست که در سالجاری مبلغ حاصل از اجرای هدفمندی یارانه ها حدود ۹۸ هزار میلیارد بود!! با توجه باینکه مقرر شده هر سال بخشی از یارانه بگیران پر درآمد از گردونۀ دریافت کنندگان یارانه نقدی حذف شوند، با وجود اینکه کل یارانه نقدی پرداختی دولت در حال حاضر حدود ۴۰ هزار میلیارد تومان میباشد، پس دولت محترم مابقی مبلغ ۱۴۲ هزار میلیارد تومان را در سال ۹۸ صرف چه اموری خواهد کرد و مبلغ ۱۰۰ هزار میلیارد تومان باقیمانده در کجا هزینه خواهد شد؟!! قطعاً دولت برای این مبلغ خواب دیگری دیده است که فعلاً صدای آنرا درنمی آورد.!! با مبلغ ۱۴۲ هزار میلیارد تومان،‌ میتوان یارانه ۳ سال مردم را پرداخت کرد و اگر قرار است که کل این بودجه در سال ۹۸ خرج شود، پس دولت براحتی میتواند یارانه نقدی مردم را در سال ۹۸ تقریباً ۳ برابر کرده و به هر نفر بجای ۴۵۵۰۰ تومان، ۱۳۶۵۰۰ تومان پرداخت نماید.!!

* در لایحه بودجه ۹۸ به شکلی مبهم و سوأل برانگیزی بودجه تعدادی از نهادهای فرهنگی و مذهبی کشور نسبت به مصوبه سال ۹۷ بطور چشمگیری کاهش یافته است!! (بین ۱۰ تا ۸۰ میلیارد تومان کاهش دارد).

* در بودجه ۹۸ سهم صندوق توسعه ملی از درآمدهای نفتی چیزی حدود ۱۲ درصد کاهش پیدا کرده است!!

* بودجه عمرانی کشور نیز حدود ۶۵ هزار میلیارد تومان پیش بینی شده که نسبت به بودجه ۹۷ چندان تغیری نکرده که قطعاً با کسری بودجه ای که در پیش داریم، این مبلغ هم تأمین نخواهد شد و بخش عمرانی کشور نیز کمافی السابق لنگ خواهد زد.!!

* اما بودجه نهاد ریاست جمهوری، شرکتهای دولتی، سازمان نقشه برداری، شورای رقابت و پژوهشکده مطالعات فناوری افزایش یافته است.!!

* در همین راستا دولت مقرر کرده تا جهت تأمین درآمدهای بودجه ۹۸ ، هزینه خدمات زیر افزایش یابد:

* افزایش ۱۰ درصدی عوارض گمرکی واردات لوازم آرایشی

* افزایش ۳۳ درصدی عوارض قبوض آب در سال ۹۸

* پیشنهاد دولت برای افزایش ۲۰ درصدی قیمت گازوئیل

* پیشنهاد درآمد حاصل از محل شماره گذاری و نقل وانتقال خودرو به ۲۲۰۰ میلیارد تومان

* در همین حال ابهامات زیادی در لایحه بودجه ۹۸ وجود دارد، از جمله گنجاندن عدد ۱ بجای اعداد دقیق و مشخص که خود به مثابه چک سفیدی است که دولت محترم در بودجه ۹۸ برای خودش در نظر گرفته است!! و یا استقراض مبلغ۱۹۰۰ میلیارد تومان از بانکها جهت گذران امورات ۳۰ شرکت زیانده در بودجه ۹۸ !! البته لازم به ذکر است که تعداد موارد مبهم و سوال برانگیز در بودجه سال ۹۸ آنقدر زیاد است که اشاره به تک تک آنها از مجال این بحث ما خارج میباشد.

علیپور در ادامه به موارد دیگری که بطور قطع زندگی مردم را در سال ۹۸ دچار مشکل و تنگنا خواهد کرد پرداخت و گفت: دولت برای کسب درآمد و جبران کسری بودجه اش، قطعاً به شگردهای مختلفی متوسل خواهد شد و همچون سال ۹۷ افزایش نرخ تعداد زیادی از کالاها و خدمات را در دستور کار خود قرار خواهد داد، هرچند که پیشتر جناب آقای روحانی و دولتمردانش افزایش قیمت برخی از کالاها و خدمات دولتی (از جمله بنزین) را رد کرده اند!! 

با این وجود افزایش قیمت حامل های انرژی از جمله بنزین، نفت، گاز و گازوئیل، افزایش قیمت آب و برق، حذف یارانه دارو و نان و در پی آن افزایش نرخ کالاهای اساسی و ارزاق عمومی از گوشت و مرغ گرفته تا لبنیات و روغن و برنج و انواع نان، همچنین افزایش بیش از حد مالیات آنهم در این اقتصاد بیمار و راکد، افزایش عوارض و تعرفه های دیگر و دهها مورد دیگر که ذکر تک تک آنها از حوصله بحث خارج میباشد باز هم در سال ۹۸ موجب شکل گیری بحران در جامعه و فشار سنگین مالی به عموم مردم خواهد شد!!

وی افزود: باز هم همچون سال ۹۷ افزایش کرایه حمل و نقل کالا و مسافر، رشد قیمت مایحتاج مردم، افزایش هزینه های جاری مردم، افزایش نرخ دلار و کاهش ارزش ریال و رشد مجدد سفرهای خارجی و واردات گران کالا، افزایش قاچاق، رکود تولید و ورشکستگی بیش از پیش واحدهای تولیدی و.و.و.و متأسفانه همه این موارد زندگی مردم را فلج و موج جدیدی از تورم و رکود، بیکاری و به تبع آن فقر و افزایش معظلات اجتماعی را در پی خواهد داشت که با این تفاسیر باید دوباره عرض کنم که سال آینده نیز در پی سالجاری، مجدداً سال بسیار سخت و دشواری خواهیم داشت و همانطور که سال گذشته اعلام کردم که بواسطه مشکلات و گرانی ها (سال ۹۷ اشک همه در خواهدآمد) در همین راستا نگران آینده هستم و مجدداً تکرار و تأکید میکنم که روزهای باقیمانده سال ۹۷ و همچنین شش ماهه نخست سال آینده بسیار سخت و دشوار خواهد بود و به همین خاطر مشکلات و سختی های سه ماه پایانی امسال و همچنین فشارهای شش ماهه اول سال ۹۸ کمر ملت را خم خواهد کرد!!

رئیس مرکز تجارت جهانی ایران در پایان اظهاراتش تصریح کرد: متأسفانه شاهد این واقعیت هستیم که نه تنها هزینه ‌های جاری دولت در بودجه پیشنهادی سال ۹۸ دوباره گسترش یافته بلکه عدم تحقق درآمدها و کسری بودجه را هم صد در صد در سال آینده شاهد خواهیم بود، بر همین اساس با وجود چنین بودجه ای که (خام، احساسی و رفاقتی) تنظیم شده، مشکلات زیادی ظهور خواهد کرد!! واقعیت امر این است که سخنان دولتمردان و تعریف و تمجیدی که از دولت و عملکرد خودشان میکنند با واقعیت جامعه امروز ما و همچنین با بودجه ای که برای سال ۹۸ تنظیم شده بطور فاحشی در تضاد میباشد و کشوری که بودجه آن کسری پی در پی و مستمر دارد هرگز نمیتواند به رشد بالای اقتصادی دست پیدا کند، پس باید بی پرده و صریح عرض کنم که متأسفانه با چنین بودجه ای که برای سال ۹۸ تنظیم شده دیگر از رشد اقتصادی و تورم تک رقمی که دائماً رئیس جمهور به آن افتخار میکرد خبری نخواهد بود و مردم عزیزمان باید همچنان ناظر و شاهد رکود، بیکاری، گرانی، بی پولی، رشد نقدینگی، افزایش فاصله طبقاتی ودهها مورد دیگر باشند و با آرامش و رفاه خداحافظی کنند.!!

وی گفت: هرچند دولت دستور داده که هیچ منتقدی، بودجه ۹۸ را موشکافی و واکاوی نکند و هیج کس بواسطه بودجه پیشنهادی دولت، مردم را نسبت به آینده ناامید ننماید اما در این خصوص باید عرض کنم که هیچ منتقدی علی الخصوص اینجانب بدنبال ناامید کردن مردم نیستیم که اگر مردم را نسبت به آینده ناامید و نگران بکنیم کار زشت و زننده ای کرده ایم اما باید این را هم به دولت گوشزد کنم که اگر واقعیتهای بودجه پیشنهادی و وضعیت بغرنج اقتصاد و معیشت سخت مردم در سال آتی را دلسوزانه و فارغ از تعصبات سیاسی و جناحی اعلان نکنیم قطعاً به ایران و ایرانی خیانت کرده ایم.!! پس راضی به خیانت ما نشوید و از نقد دلسوزانه ما ناراحت نگردید بلکه کمی بیش از پیش منتقدین خود را تحمل کنید.

مجدداً تأکیدم بر این است که دولت با لحاظ منافع ملی به همراه صرفه جویی و انضباط مالی میتواند مشکل کسری بودجه سال ۹۸ را به درستی حل کند و با اقدامات اساسی و زیربنایی موجب انضباط مالی و کاهش هزینه های جاری گردد. دولت با کاهش هزینه های جاری خود میتواند هزینۀ تمام شدۀ پروژه های عمرانی را کاهش و بودجه مورد نیاز آنها را افزایش و به راحتی نقدینگی آنها را تأمین نماید. همچنین دولت با پرهیز از خام فروشی و حمایت واقعی از صادرات غیرنفتی و حضور در بازارهای جهانی و دست آخر با تحقق و پیاده سازی اقتصاد مقاومتی، نه تنها میتواند تحریمها را بی اثر و رشد درآمدهای ارزی کشور را بیش از پیش سرعت بخشد بلکه از خواهد توانست از شر کسری مستمر بودجه خلاص و برای جوانان کشورمان نیز اشتغال ایجاد نماید و دیگر بودجه کشور را از جیب و حلقوم مردم بیرون نکشد!!

در خاتمه عرائضم از نمایندگان محترم مجلس شورای اسلامی تقاضا میکنم تا با تیزبینی، درایت و دانش و دید بالای خویش، لایحه بودجه پیشنهادی ۹۸ را بطور دقیق مطالعه و مورد بررسی موشکافانه قرار دهند و از تصویب موارد مبهم، نگران کننده و بحران ساز این بودجه برای اقتصاد کشور و زندگی مردم، به جدّ خوداری و در تصویب بند بند لایحه بودجه ۹۸ ، منافع ملی، رونق اقتصادی و رفاه و معیشت مردم شریف ایران را مدنظر داشته باشند تا خدایی ناخواسته به بی مهری با مردم و همراهی با دولت متهم نشوند. 


برچسب ها :

این مطلب بدون برچسب می باشد.


دسته بندی : آرشیو , اخرین اخبار , یادداشت و گفتگو
ارسال دیدگاه

-- بارگیری کد امنیتی --