خبرهای ویژه

چهارشنبه ۱۴ خرداد ۱۳۹۹
» آرشیو دسته: گاز
23 مرداد 1398
پژوهشکده مطالعات مخازن و توسعه میادین پژوهشگاه صنعت نفت به عنوان یک مرکز علمی و تخصصی پویا به دنبال ایجاد تحولی نوین در بخش بالا دست صنعت نفت با تکیه بر دانش روز جهان و استفاده از فناوری های نوین است، فرايند مديريت مخازن كه در چارچوب آن، مخازن نفت و گاز كشور اداره مي‌شوند و براي آن‌ها تصميم‌گيري مي‌شود، داراي چهار مرحله است. مرحله اول، تدوين استراتژي و سياست‌ها است كه با توجه به سند چشم‌انداز بيست‌ساله و برنامه‌هاي پنج‌ساله توسعه انجام مي‌شود. مرحله دوم، مطالعات جامع مخازن و برنامه توسعه است. پژوهشكده مطالعات مخازن و توسعه ميادين به عنوان اصلي‌ترين بازوی مشاوره‌اي كشور، در مطالعات مخازن و تهيه طرح جامع توسعه ميادين ايفاي نقش مي‌كند. مرحله سوم، اجراي طرح توسعه و مرحله چهارم نظارت بر توليد است؛ از اين‌رو، عمده ماموريت اين پژوهشكده، مطالعات مخازن و توسعه ميادين است. با توجه به نياز صنعت، تنوع چالش‌هاي فني براي تصميم‌گيري در مديريت مخازن و ايفاي نقش موثر‌تر در دنبال كردن اهداف و ماموريت‌‌هاي پژوهشگاه به عنوان يك مركز پژوهش و توسعه فناوري، اين پژوهشكده به دنبال ايجاد رويكرد جديدي در چارچوب جايگاه ويژه خود است.